Etkili Çalışanlara Sahip Olmak İçin Fayda Odaklılık

Etkili Çalışanlara Sahip Olmak İçin Fayda Odaklılık

İnsanoğlu daima daha fazlasını arzular. Yaptığımız işin anlamı ve amacı olmasını isteriz, çünkü dünyada fark yaratmayı düşleriz. Etkileşim ve iş alanında en az kullanılan ve potansiyeli tam olarak keşfedilememiş konseptlerden biri amaçtır. Etkili çalışanlara sahip olmak için herşeyden önce bir amacmızın ve odağımızın faydalarda olması gerekir.

Amaç belirleme, hem ekibinizin hem de sizin etkileşiminizi geliştirebilecek bir uygulamadır. İnsanlar yaptıkları işi bir para kaynağı ya da kariyer olarak değil, büyük bir gelişmeye yaptıkları destek olarak gördüklerinde, organizasyonlarına daha bağlı, daha memnun ve etkileşime daha açık hale gelirler. Ayrıca işverenlerini kolay kolay terk etmezler. Şirket kültürlerinde önemli olan şirketin amacı ve gelecek hayali ile çalışanların amacını ve hayalini bir birine bağlamaktır.

Etkili Çalışanlara Sahip Olmak İçin Fayda Odaklılık

Amaç, Ekip Etkileşimine Güç Kazandırır

 Amaç neden anahtardır? Yaptığımız iş bir amaca hizmet ettiğinde ve sadece bir iş olmaktan çıktığında kendimizi tatmin olmuş hissederiz. Birçok insan için işin amacı en büyük bonustur. İşte bu yüzden Inovanka olarak şirketlere kültürlerini yenilemeleri için destek verirken ilk başlangıç noktamız şirkette anlamı ve tutkuyu bir birine bağlamak olur.

Peki nedir bu anlam ya da amaç ?

Fazla eğitimli olmalarına, yaptıkları iş için gereğinden az para almalarına ve gün boyu kafes temizlemelerine rağmen işlerini çok seven hayvanat bahçesi görevlilerini ele alalım. Dışarıdan bakıldığında iş gücü fazla ve pis bir iş gibi gözükebilir ancak, araştırmalara göre hayvanat bahçesi görevlileri işlerinden son derece memnundurlar.

Hayvanat bahçelerinde çalışan insanların çoğu ‘bu iş için doğduklarını’ hissederler ve hayvanların sağlığını ve mutluluğunu sağlamak, toplumu nesli tehlikede olan türler hakkında bilgilendirmek ve doğal ortamda biyolojik çeşitliliği korumak gibi büyük bir amaçlara sahiptirler.

İnsanlar, yaptıkları iş bir amaca sahipse, daha mutlu ve organizasyonlarına daha bağlı olurlar.

Her organizasyon bir hayvanat bahçesi görevlisine ihtiyaç duymaz, ancak her biri hedef odaklı, etkileşime açık ve tüm potansiyellerini kullanan çalışanlardan büyük fayda sağlayabilirler. Amaç belirleme ve ekip etkileşimini güçlendirmenin en iyi yolu, iş fonksiyonu ile amacı ayırmaktır.

İş fonksiyonu, bir insanın gerçekleştirdiği görevleri kapsayan listedir, iş amacı ise, bu görevlerin sonuçlarıdır (müşteriler ya da topluma sağlanan fayda).

Örneğin, imar izni çıkartan bir belediye çalışanını ele alalım. Bu kişinin iş fonksiyonu izinleri işlemektir, oysa ki iş amacı ev sahiplerinin ve müteahhitlerin belli güvenlik kriterlerine uymalarını sağlayarak yaralanma ve ölümleri önlemek ve toplum emniyetini sağlamaktır. Hayat kurtarmak, kağıtlara damga vurmaktan daha motive edici bir amaçtır.

Çalışanlarınıza yaptıkları işin sağladığı değeri açıklayarak amaç ve etkileşim duygularını güçlendirin.

Ekip üyelerinin iş amaçları ile daha güçlü bir ilişki kurabilmeleri için, onlara görevlerinin büyük amaca nasıl katkı sağladığını açıklamalısınız. Çalışanlarınız, müşterilerinizin hayatlarını tam olarak nasıl etkilediklerini bilmelidirler.

Örneğin, perakende teçhizat şirketinde çalışan bir müşteri temsilcisinin iş fonksiyonu soruları cevaplamak ve belli ürünlerin depoda bulunup bulunmadığını kontrol ederek müşterilere bildirmektir, ancak amaçları müşterilere fiyat olarak en uygun çözümleri sunmak ve yeni beceriler edinmek olabilir.

Çalışanlarınızın amaç duygusunu pekiştirmek için toplu ve birebir toplantılar düzenlemeniz gerekebilir, ancak ekip üyeleriniz amaçlarına içten olarak inanmaya başladıklarında, işlerine daha olumlu şekilde bakmaya başlayacaklardır.  Çalışanlar daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissettiklerinde, işleri, meslektaşları ve organizasyonun amacı ile kişisel bir bağ kurarlar.

Amacınıza Yönelik Bir Gözlem Hattı Yaratın

Liderlerin anahtar görevlerinden biri, amaca yönelik bir ‘gözlem hattı’ yaratmaktır. Temizlik hizmetleri veren Kanadalı bir şirketin sahibi ile gerçekleştirilen bir röportaj, amaç duygusunun önemini daha belirgin şekilde ortaya koymuştur.

Şirket sahibi, müşterilerinin çoğunun kendi evlerini temizleme gücüne sahip olmayan yaşlı insanlar olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden, çalışanlarını birkaç dakika ayırarak müşterileri ile sohbet etme konusunda cesaretlendirmektedir. Tüm ekip temizlikten çok daha büyük bir amaca inanır; yalnızlığı hafifletmek. Hem çalışanlar hem de müşteriler bu sohbetlerden keyif alırlar, bu da daha güçlü ilişkiler, sadık müşteriler ve mutlu çalışanlar demektir.

Amaca sahip çalışanlar, şirketler için çok büyük değere sahiptirler. Örneğin, müşteri temsilcilerine müşterileri daha pahalı hizmetleri almaya ikna etmeyi aşılamaya çalışan bir banka düşünün. İş perspektifinden bakılacak olursa, bu uygulama daha fazla hizmet satarak kâr edinmeyi hedefler.

Yapılan araştırmalar, çalışanlarına büyük hedefi ( şirketin nihai hedefi ya da gelecek hayali de diyebiliriz ) benimseten liderlerin, daha fazla satışa yol açtığını göstermiştir. Bunun nedeni liderlerin ‘müşterilere finansal yardım ve ürünler sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmanın’ önemli olduğunu çalışanlarına gösterebilmesidir.

Amacı açıkça görebilen çalışanların motivasyonları yükselir ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için daha çok çaba sarfederler. Sonuç olarak, müşterilere sağlanan destek geliştirilir ve çalışanlar insanların hayatında ölçülebilir değişiklikler yaratabilirler.

Odak Değişimi Egzersizi

Artık odağı iş fonksiyonundan amaca çevirme zamanı geldi. Tüm ekibin katılacağı bir beyin fırtınası ile bu egzersizi kolayca tasarlayabilirsiniz. Sonuçlar son derece bilgilendirici olacaktır çünkü her ekip üyesi bulmacadaki yeri hakkında farklı bir görüşe sahiptir.

  • Ekip üyelerinize, yaptıkları işin onlara nasıl bir anlam sağladığını ve başkalarının hayatında nasıl değişikliklere neden olduğunu sorun
  • Çalışanlarınızdan profesyonel görev listeleri oluşturmalarını ve görevlerinin kısa açıklamalarını eklemelerini isteyin
  • Bir işin yaratabileceği farkları kapsayan bir liste oluşturmak için beyin fırtınası yapın: Bu iş başka bir insana, topluma ve çevreye ne gibi faydalar sağlar?
  • Ekip üyeleri için kişisel ‘büyük hedefler’ belirleyin

Aşağıda bu egzersizi yaratırken kullanabileceğiniz birkaç örnek bulabilirsiniz.

İş adı: Hastane temizlik görevlisi

İş fonksiyonu: Yerleri, hasta odalarını ve ofisleri temizlemek

İş amacı: Hastaların daha hızlı iyileşmesi için gereken temiz, toplu ve güvenli çevre oluşturmak

 

İş adı: Hayvanat bahçesi görevlisi

İş fonksiyonu: Kafesleri temizlemek, hayvanları beslemek

İş amacı: Hayvanların hayatını daha güzel hale getirmek, insanların yok olan türler hakkında daha bilgili olmalarını sağlamak

 

İş adı: Teçhizat mağazası hizmet temsilcisi

İş fonksiyonu: Soruları cevaplamak, malları raflara yerleştirmek

İş amacı: İnsanların problemlerini çözmelerine ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı olmak

 

İş adı: Hizmetçi

İş fonksiyonu: Evleri temizlemek

İş amacı: İnsanlara başka işler için zaman sağlamak, yalnızlığı hafifletmek

 

İş adı: Banka müşteri hizmetleri temsilcisi

İş fonksiyonu: Müşterilere banka hizmetleri ve finansal ürünler satmak

İş amacı: Müşterilerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına en iyi çözüm sunan ürünleri sağlamak

Çalışanların iş amaçları ile daha sağlam bir bağ kurmalarını sağladığınızda (iş amacı ile iş fonksiyonu arasındaki farkı gösterdiğinizde), yaptıkları işin daha büyük bir amaca hizmet ettiğini görebilirler. Etkileşim ve performansları daha verimli hale gelir ve hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında daha mutlu hale gelirler. Organizasyon amacını belirlemek ve ekibe benimsetmek çaba ister, ancak bunu başardığınızda ekibiniz ve şirketinizin başarısındaki değişimi göreceksiniz.

 

Inovanka ekibi olarak bizim Gelecek Amacımız & Hayalimiz ise;

Mutluluk ve Gelişim odaklı şirket kültürümüzü sürekli geliştirerek çok uluslu bir şirket haline dönüşmektir. Dünyaca ünlü başarı hikayeleri yaratarak, Fayda ve üretim odaklı geniş bir hareket topluluğunu dünyaya kazandırmaktır.

 

Evet biz, şirketlerin daha mutlu yerler haline gelmeleri gerektiğine inanıyoruz, gelişim odaklı olmalarına inanıyoruz, faydalı ve üreten şirketlerin çok daha iyi hale gelmeleri için onlara yardımcı olmak istiyoruz. Fakat tüm bunları yaparken onların var oluş nedenlerini, gelecek amacı ve hayallerini, değerlerini her noktada en iyi noktada temsil etmelerini ve temel almaları ile başarabileceklerini düşünüyoruz. Peki bunları düşünmekte haklı mıyız ? Elimizde dünya devi olan pek çok şirketten oluşan bir kanıt listesi bulunuyor.

Unutmayın şirketlerde çalışma nedeni, şirketin amaçları, dünyaya – doğaya – topluma sağlanılan faydalar, değerler aslında şirketin ana karakteridir. Karakteri bozuk şirketler ise günün birinde mutlaka yok olmaya ya da başarısız olmaya mahkumdurlar.

Foto: Karen Maes

2

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.