Şirket Kültürü

 Araştırmalara göre şirketler ortalama olarak;

  • Zamanlarının %74’ünü stratejilerini geliştirmeye,
  • Geriye kalan %26’sını ise şirket kültürleri için ayırıyor.

Fakat!

  • Şirket Kültürünün, şirketlerin başarıya ulaşmasında %96 oranında bir etkiye sahip olduğu göze çarpıyor. 
  • Stratejilerin başarıya etkisinin ise sadece %4 oranında olduğu gözlemleniyor.

%4 oranında başarıya etkisi olan yara bantlarını kullanmak yerine, %96 oranında etki gösteren asıl çözüme odaklan.

Daha iyi bir gelecek için şirket kültürünü geliştir.

Inovanka
View More

 Anlamlar ve Tutku 

Tüm ekibin kendini adayacağı 'Anlamlar' ile kenetlen.
Inovanka
View More

Mutlu, Verimli ve Üretken Ekip 

'Ben' değil 'Biz!' anlayışı ile daha hızlı büyü.
Inovanka
View More

Sürekli Gelişim ve Yenilikler

Çok daha iyi işler başarmanı sağlayacak sistemi oluştur.

Sürdürülebilir başarıların temeli 'Şirket Kültürleridir.'

Şirket Kültürünün yeşereceği ortamın;  öğrenen, gelişen ve geliştirmeler yapan, inovasyon, performans, mutluluk ve fayda odaklı olmasına izin ver.

Pozitif Yönde Değişime İzin Ver.